Dood Paard speelt Victor of de kinderen aan de macht 

 

 "Er zijn geen kinderen meer, er zijn nooit kinderen geweest"

 

Roger Vitrac schreef Victor of de kinderen aan de macht in 1928 als een nauwelijks verhulde frontale aanval op het burgerlijke gezinsleven.

Victor viert zijn negende verjaardag en beslist om niet langer het voorbeeldige kind te zijn. Hij besluit het vloerkleed onder de tafel vandaan te trekken, de poten onder de stoelen vandaan te zagen, het laken abrupt van het bed te trekken. Victor speelt met zijn zesjarige vriendinnetje op hilarische wijze het overspel tussen zijn vader en haar moeder na. De volwassenen verstijven van schaamte en ongemak. Manipulerend en provocerend ontmaskert Victor gedurende het stuk de kleinburgerlijkheid, het bedrog en het gehuichel van de ouders. De façade valt in stukken en de volwassenen proberen vertwijfeld de scherven bij elkaar te zoeken maar bij iedere stap valt hun leven verder uit elkaar.

Aan het eind van het stuk en dus ook aan het einde van Victors verjaardag zijn de schellen van de ogen gevallen, ligt het overspel op straat, is er geen weg terug, is het zesjarige vriendinnetje van huis weggelopen en heeft haar vader zich opgehangen en besluit Victor te sterven. De kinderen zullen niet, zoals afgesproken, binnen de lijntjes kleuren. Ze schieten de volwassenen recht in hun kruis! 


Het stuk begint als een Vaudeville, maar al gauw buitelen de ontwikkelingen zo  snel over elkaar, de raderen knarsen, lopen vast en  verandert het stuk in een tragedie. Deze tragedie, waarin de personages steeds verder in het emotionele moeras zakken, houdt tot het einde toe aspecten van de  Vaudeville. De elf rollen worden door zes acteurs gespeeld.

credits

door: Gillis Biesheuvel, Kevin Klein, Janneke Remmers, Manja Topper, Louis van der Waal, Linda Zijl, Elmar Neudam, Michael Yallop
tekst: Roger Vitrac
vertaling: Dood Paard naar de vertaling van Remco Campert
randprogramma: Florian Hellwig
posterbeeld: Kuno Bakker
mede mogelijk gemaakt met financiële steun van: Stichting Melanie, VSB Fonds, Fonds21

Dood Paard wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Amsterdam

meer over ons: doodpaard.nl of facebook

 

 

Victor terug op 13, 14, 15 september

Victor of de kinderen aan de macht is drie dagen terug in Frascati Amsterdam, op 13, 14 en 15 september.
Klik hier voor kaartjes!

 

 

Registratie Victor of de kinderen aan de macht

Heb je Victor of de kinderen gemist en wil je de voorstelling alsnog dolgraag zien? Dat kan want er is een registratie gemaakt van de voorstelling. Stuur een email naar raymondquerido@doodpaard.nl om het wachtwoord te ontvangen. Veel kijkplezier!

 

 

Victor of de kinderen aan de macht

 

 

 

Voorgesprek met Stine Jensen en Frank Meester

Luister het gesprek terug tussen Florian Hellwig en filosofen/schrijvers Stine Jensen en Frank Meester, naar aanleiding van hun boek De Opvoeders, wat filosofie de schipperende ouders leren kan. Het gesprek vond plaats op 26 januari jl. in Frascati.

 

 

Voorgesprek met Eva Rovers

Luister het voorgesprek terug tussen schrijver Eva Rovers en dramaturg en programmamaker Florian Hellwig. Zij gingen met elkaar in gesprek naar aanleiding van het essay Ik kom in opstand, dus wij zijn, waarin Eva nieuw licht laat schijnen op verzet en de relevantie en actualiteit van Albert Camus' tekst De mens in opstand (1951). Het gesprek vond plaats op 25 januari jl. in Frascati.

 

 

 

 

Foto-impressie van de tour

Foto-impressie van de tour

 

 

 

Foto-impressie van de tour

 

 

 

Foto-impressie van de tour

 

 

 

Foto-impressie van de tour

 

 

 

Foto-impressie van de tour

 

 

 

Foto-impressie van de tour

 

 

 

Foto-impressie van de tour

 

 

 

voorgesprek met Daan Roovers

voorgesprek met Daan Roovers

 

Vanavond om 20.00 uur, voorafgaand aan Victor of de kinderen aan de macht in Frascati, gaat Florian Hellwig in gesprek met filosoof en schrijver Daan Roovers​. Aanleiding voor het gesprek is haar essay 'Mensen maken'. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe kan kennis over de wereld leiden tot betrokkenheid en verantwoordelijkheid in plaats van onverschilligheid en cynisme? Wat is het verschil tussen weten en toepassen? en Wat is de rol van ouders en ouderen in een tijdsgewricht waarin de jeugdwaan ons dagelijkse leven domineert, en de rollen van de ouderen uitgespeeld blijkt?

 Het gesprek vindt plaatst in Frascati 3, duurt maximaal 45 minuten en de toegang is gratis. Wees welkom!

 

 

voorgesprek Stine Jensen en Frank Meester

voorgesprek Stine Jensen en Frank Meester

 

Vanavond om 20.00 uur, voorafgaand aan Victor of de kinderen aan de macht in Frascati, gaat Florian Hellwig in gesprek met de filosofen/schrijvers Stine Jensen en Frank. Aanleiding van het gesprek is hun boek De Opvoeders. Onderwerpen die aan bod komen zijn het schippersyndroom, hoe filosoferen kan helpen om meer inzicht te krijgen in de opvoedproblemen van deze tijd en natuurlijk de opvoeding van Victor. Het gesprek vindt plaatst in Frascati 3, duurt maximaal 45 minuten en de toegang is gratis. Wees welkom!

 

 

Voorgesprek met Eva Rovers

Voorgesprek met Eva Rovers

 

Vanavond om 20.00 uur, voorafgaand aan Victor of de kinderen aan de macht in Frascati, gaat Florian Hellwig in gesprek met schrijver Eva Rovers. Aanleiding voor het gesprek is haar essay 'Ik kom in opstand, dus wij zijn,' waarin zij nieuw licht laat schijnen op verzet en de relevantie en actualiteit van Albert Camus' tekst 'De mens in opstand.' Vragen die aan de orde komen zijn: Wat hebben we nodig om de rebel in ons weer te activeren? Hoe kunnen we ons weer met de ander en met het andere verbinden? Wat is het verschil tussen opstand en revolutie?

Het gesprek vindt plaatst in Frascati 3, duurt maximaal 45 minuten en de toegang is gratis. Wees welkom!

 

 

Contextprogramma in Frascati

Frascati 3, 25 januari 2018 - Eva Rovers - aanvang 20.00 uur, duur 45 minuten

Dramaturg en programmamaker Florian Hellwig gaat voorafgaand aan de nieuwe voorstelling van Dood Paard een contextgesprek voeren met schrijver Eva Rovers, naar aanleiding van haar essay Ik kom in opstand, dus wij zijn, waarin ze nieuw licht laat schijnen op verzet en de relevantie en actualiteit van Albert Camus' tekst De mens in opstand (1951). Volgens de Franse filosoof en schrijver Camus is de opstand wat de mens tot mens maakt. Het leven is absurd en de opstand dient hem om waarde en betekenis te scheppen. Het is een mens die 'nee' zegt, maar ook 'ja' zegt vanaf zijn eerste impuls. De kunst is opstand in zijn meest zuivere vorm, aldus Camus. De kunstenaar weigert en ontkent tegelijkertijd. Hij weigert de zin- en betekenisloosheid te accepteren en zoekt naar betekenis. In Roger Vitrac's stuk Victor of de kinderen aan de macht komt de negenjarige Victor in opstand tegen zijn ouders en de heersende normen en waarden, op zoek naar de drijvende krachten van het uniek zijn. In het tijdperk van de dictatuur van het kapitalisme is geen ruimte voor twijfel en onzekerheid, maar beheersen ons getallen, meetbaarheid en rendement. Het gesprek zal dan ook gaan over het belang van het 'klaarlichte denken': het denken dat vrij is van verstarde kaders en door ideologie (zoals door de verborgen ideologie van het neoliberalisme) of religie voorgeschotelde illusies. In elke opstand zit de eis naar verbondenheid. Hoe is een opstand dan mogelijk in een hyper-individualistisch en narcistisch tijdperk? Wat hebben we nodig om de rebel in ons weer te activeren? Hoe kunnen we ons weer met de ander en met het andere verbinden? Wat is het verschil tussen de participatiesamenleving en actieve deelname? Wat is het verschil tussen opstand en revolutie?

Eva Rovers schreef de veelgeprezen biografie van kunstverzamelaar Helene Kröller-Müller De eeuwigheid verzameld. Deze werd in 2012 onder meer bekroond met de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs, een tweejaarlijkse prijs voor de beste biografie binnen het Nederlands taalgebied. Naast deze biografie werkte Eva samen met regisseur Leo de Boer aan een documentaire over het roerige leven van Kröller-Müller. In 2016 verscheen haar biografie van schrijver en televisiemaker Boudewijn Büch BOUD. Afgelopen jaar publiceerde zij ook het filosofische pamflet Ik kom in opstand, dus wij zijn, waarin zij de filosofie van Albert Camus gebruikte om nieuw licht te werpen op opstand in digitale tijden. Momenteel werkt zijn aan Practivisme. Een handboek voor heimelijke rebellen (verschijnt in mei 2018).

 

Frascati 3, 26 januari 2018 - Stine Jensen / Frank Meester - aanvang 20.00 uur, duur 45 minuten

Charles en Emilie Paumelle zijn aan het schipperen. De opvoeding van hun negenjarige zoon Victor zorgt voor de nodige dilemma's. Ze willen enerzijds de eigengereidheid bij hun kind aanmoedigen, anderzijds willen ze hem straffen voor zijn onbegrijpelijk gedrag. Op het ene moment vinden ze hun zoon verschrikkelijk intelligent en denken dat hij het heel ver zou brengen, op een ander moment begrijpen ze niets van die jongen en vinden dat hij gek is geworden. Zagen ze hem net nog carrière maken, denken ze plots dat van hem niets terecht zou komen omdat hij een straatslijper is. Ze willen de ambitie van het kind natuurlijk niet in de weg staan, maar als Victor het niet zo ziet zitten om te worden waarvan zij denken dat het het beste voor hem is, weten de ouders zich geen raad. Het stuk van Roger Vitrac speelt zich af aan het begin van de 20e eeuw, nu een eeuw later zijn ouders - ook zijn de tijden veranderd - nog steeds aan het schipperen, en stellen zich de vraag: hoe kunnen we het beste onze kinderen opvoeden?

Nadat Stine Jensen en Frank Meester elk apart te gast waren in het randprogramma rondom Volpone van Dood Paard, komen ze deze keer samen aanschuiven, mede naar aanleiding van Het opvoedcircus waarmee ze door het land toerden en het daarop geïnspireerde, in november vorig jaar verschenen boek De opvoeders. Wat filosofie de schipperende ouder leren kan. Wat is het schippersyndroom? Wat zijn mogelijke oorzaken voor het geschipper in de posttraditionele samenleving? Hoe kan filosoferen helpen om meer inzicht te krijgen in de opvoedproblemen van deze tijd? Wat zijn de pijnpunten van het opvoeden? Dramaturg en programmamaker Florian Hellwig zal de twee filosofen vragen stellen over de drie grote opvoeddilemma's: Moeten ouders nu streng zijn of juist luisteren naar de kinderen? Staan ouders beter in een kantiaanse traditie van disciplinering en strenge regels, of moeten wij vooral luisterend opvoeden? Kunnen wij beter ernaar streven om gelukkige individuen op te voeden of goede burgers die aan de maatschappij kunnen deelnemen? Moeten we genderneutraal opvoeden of juist een verschil maken tussen jongens en meisjes? Hoe staat het om de autoriteit en gezag in een hyperindividualistische samenleving? Ouders en niet-ouders zijn uitgenodigd om mee te schipperen.

Stine Jensen (1972) is filosoof, schrijver en programmamaker. Ze presenteert o.a. het filosofieprogramma Dus ik ben en het kinderprogramma Denktank en ze is momenteel kandidaat in Wie is de Mol. Zij publiceerde o.a. Ik lieg,dus ik benZussenboek en Go East. Stine schrijft ook kinderboeken waaronder Alles wat ik voel en Feestje in mijn hoofd. Haar kinderboek Lieve Stine, weet jij het? werd bekroond met de Zilveren Griffel. 

Frank Meester (1970) is filosoof, schrijver, publicist en muzikant. Van zijn hand verschenen Zie mij. Filosofie van de ijdelheid en Islam. Samen met zijn broer Maarten schreef hij o.a. Meesters in de filosofie, en met voormalig Denker des Vaderlands Marli Huijer publiceerde hij Goudmijn van het denken. Hij was columnist voor de Volkskrant en Trouw. Met collega Coen Simon is hij initiatiefnemer van de reeks Nieuw Licht. 

Stine Jensen en Frank Meester maakten samen het theatercollege Het opvoedcircus, waarmee ze in 2016 en 2017 door het land toerden.

 Frascati 3, 27 januari 2018 - Daan Roovers - aanvang 20.00 uur, duur 45 minuten

Voorafgaand aan de nieuwe voorstelling van Dood Paard gaat dramaturg en programmamaker Florian Hellwig een contextgesprek voeren met filosoof en schrijver Daan Roovers, naar aanleiding van haar essay Mensen maken (2017). De hoofdpersonage Victor uit Vitrac's surrealistisch toneelstuk is negen jaar, verschrikkelijk intelligent en rebelleert tegen de domme ouders en hun 'ouderwetse' normen en waarden. In haar essay reflecteert Roovers op het boek Emile, of Over de opvoeding van Jean-Jacques Rousseau (1762). Van het verlichtingsdenken waarin 'alles opvoeding is' zijn we nu opgeschoven naar een cultuur van 'vrijwel alles is aanleg'. Wat zijn de consequenties van deze ontwikkeling? Het lijkt alsof de volwassenen nu nog amper gewapend zijn tegen de machteloosheid die het leven in een geglobaliseerde wereld met zich meebrengt. Hoe kunnen wij onze kinderen dan nog opvoeden en vrijwaren van een gevoel van onverschilligheid of apathie? Hoe kan kennis over de wereld leiden tot betrokkenheid en verantwoordelijkheid in plaats van onverschilligheid en cynisme? Wat is het verschil tussen weten en toepassen? Wat is de rol van ouders en ouderen in een tijdsgewricht waarin de jeugdwaan ons dagelijkse leven domineert, en de rollen van de ouderen uitgespeeld blijkt? Pas als de kinderen leren denken, worden ze echt tot mens, aldus Immanuel Kant. Maar hoe leren wij onze kinderen nu denken? Hoe kunnen de opvoeding en het (leren) denken gevrijwaard blijven van macht, of is dat a priori onmogelijk? Hoe complexer en onoverzichtelijker onze wereld wordt, des te groter lijkt de wereldloosheid te worden, het ontvluchten van de wereld. Hoe kunnen we 'de liefde voor de wereld' (datgene wat Hannah Arendt amor mundi noemt) leren, en welke rol spelen Bildung, ambachtelijkheid en spontaniteit daarbij?

Daan Roovers is filosoof en schrijver, en is voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Vanuit die positie heeft zij vele nieuwe projecten (mede) ontwikkeld, waaronder de Maand en de Nacht van de Filosofie, Stand-up Philosophy, de Denker des Vaderlands, en de G8 van de Filosofie. Zij is docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam, trainer aan de Denkacademie en programmamaker bij de Rode Hoed en Omroep Human. Met Michael Sandel werkt zij aan het programma What's the Right Thing to Do? (en het vervolg daarop). Samen met René Gude schreef zij De kleine geschiedenis van de filosofie (2010), voor Filosofen agenderen de stad (2015) schreef Roovers het essay Het stedenbouwend dier, over de 'sferen' van Peter Sloterdijk en de 'garderobegezelschappen' van Zygmunt Bauman. In 2017 verscheen haar essay Mensen maken: nieuw licht op opvoeden

 

 

Laatste weken Victor of de kinderen aan de macht

Victor of de kinderen aan de macht gaat alweer de laatste speelweken in en is alleen nog te zien in kc nOna in Mechelen (uitverkocht), Theater Kikker Utrecht, de Griffioen in Amstelveen en Frascati Amsterdam. In Frascati organiseren we iedere avond, in samenwerking met Florian Hellwig, een voorgesprek met bijzondere gasten zoals Stine Jensen, Frank Meester, Eva Rovers en Daan Roovers. Hou deze site in de gaten voor meer informatie over de avonden in Amsterdam.

 

 

Voorgesprek met Thijs Lijster in Groningen

Thijs Lijster

 

 

Voorafgaand aan de voorstelling in Groningen op 9 januari gaat dramaturg en programmamaker Florian Hellwig in gesprek met docent kunst- en cultuurfilosofie en schrijver Thijs Lijster. De basis voor het gesprek vormen Lijster's essays over de cultuur in een onoverzichtelijke wereld in zijn publicatie De grote vlucht inwaarts (2016). Het stuk van Roger Vitrac gaat over de rebellie tegen de burgerlijke moraal, tegen bestaande maatschappelijke normen en waarden en over de opstand van de kinderen tegen de volwassenen. De kinderen gedragen zich echter niet als kinderen, want 'er zijn nooit kinderen geweest'. Onze huidige cultuur wordt steeds complexer en onoverzichtelijker, en wij gedragen ons steeds infantieler, maar waarom? De grens tussen de jonge mensen vervaagt steeds meer ten tijden van een ongeremde jeugdwaan, waarin de volwassenen zich puberaal gedragen en iedereen op zoek is naar het uniek zijn. Wat zijn onze drijvende krachten in het huidige tijdsgewricht waarin blijkbaar alles kan? Waarom zijn wij bezig om onze eigen levens op een 'economische' wijze te ontwerpen? Gaan deze 'ik-bedrijven' zich niet in toenemende mate onderwerpen en laten misleiden door een schijnbare vrijheid omdat wij denken dat alles mogelijk is, nu we blijkbaar onbeperkte keuzemogelijkheden hebben. Hoe kan de mens zich nou nog staande houden in een wereld die beheerst wordt door de almachtige markt en onze bijna pathologische dwang om te consumeren? Hoe vrij zijn wij dan nog werkelijk? Het lijkt alsof wij nu nog enkel 'ondernemers' kunnen zijn in plaats van klaarlichte denkers. Waarom wordt het steeds moeilijker om tegen-geluid te formuleren? Welke mogelijkheden tot verzet hebben wij?

Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie in Groningen en New York, en promoveerde in 2012 op een proefschrift over filosofen Walter Benjamin en Theodor Adorno. Hij schreef samen met Jan Sietsma Onder filosofen (2005), en was medesamensteller van De Nieuwe Duitse Filosofie (2014), De kunst van kritiek: Adorno in context (2015) en Spaces for Criticism. Shifts in Contemporary Art Discourses (2015). In 2016 verscheen zijn essaybundel De grote vlucht inwaarts. Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld bij de Bezige Bij. Hij publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften als De Groene Amsterdammer, Filosofie Magazine en Metropolis M. 

Meer informatie en tickets

Minicollege door Eva Rovers

Minicollege door Eva Rovers

Voorafgaand aan de voorstelling van Victor of de kinderen aan de macht vanavond in Theater Rotterdam geeft Eva Rovers een minicollege voor iedereen die altijd al de wereld wilde veranderen, maar nooit precies wist hoe. Schuif aan en vind de rebel in jezelf. Aanvang 19.30 uur, toegang gratis. Meer informatie hier.

 

 

 

 

Inleidingen in Den Haag en Haarlem

Dramaturg en programmamaker Florian Hellwig verzorgt een inleiding bij de voorstellingen van Victor of de kinderen aan de macht in Den Haag op 12 december en in Haarlem op 22 december. In de inleidingen worden zowel de historische als ook de actualiteitswaarde van het stuk Victor of de kinderen aan de macht bevraagd. Waarom gaat Dood Paard dit zelden gespeelde stuk juist nu van de plank halen? Hellwig geeft historische context rondom deze bijtende parodie van Roger Vitrac en reflecteert op relevante thema's die ook ruim negentig jaar na de première niets aan actualiteit hebben ingeboet: Wat is macht? Hoe gaan we met gezag om? Wat is het belang van opstand? Hoe verhouden zich lust- en realiteitsprincipe tot elkaar? 

Net als in de succesvolle voorstelling Volpone raakt Dood Paard met hun nieuwste voorstelling een zere plek en bevraagt met deze voorstelling ook hun eigen kunstenaarschap. In Volpone was dat onder meer de strijd van geld versus talent. In Victor gaat het om het belang van verzet. Het stuk van Vitrac was toen een vlijmscherpe aanval op de burgerlijke orde. In tijden waarin de almachtige markt regeert en de kunsten doordrongen zijn van het rendementsdenken, vragen de makers zich nu af, hoe het met het artistieke verzet staat? Hoe staat het om moraal, oprechtheid, het zelfstandige denken en opstandigheid in ons tijdsgewricht waarin de mens vooral passief is en de burger tot consument is verworden? Is de hoofdpersonage Victor nu eigenlijk een rebel of ook slechts iemand die enkel zijn verlangens probeert te bevredigen? 

 

 

Voorgesprek in Antwerpen met Thomas Crombez

Luister het gesprek terug dat Florian Hellwig had met Thomas Combrez voorafgaand aan de voorstelling in Antwerpen. Over o.a. Roger Vitrac, zijn stuk Victor ou les enfants au pouvoir en Antonin Artaud.

 

 

 

 

Victor in Antwerpen

Victor in Antwerpen

 

 

 

Nu te koop bij de voorstelling

Nu te koop bij de voorstelling

 

 

 

Inleiding in de NWE Vorst

Op woensdag 15 november staat Victor of de kinderen aan de macht in de NWE Vorst in Tilburg. Voorafgaand aan de voorstelling geeft Florian Hellwig een inleiding om 19.30 uur in de Rode Salon. Meer info en tickets

 

 

 

Voorgesprek Antwerpen

antwerpen

 

 

Dramaturg en programmamaker Florian Hellwig gaat voorafgaand aan Victor of de kinderen aan de macht in de Monty in Antwerpen op zaterdag 19 november, een contextgesprek voeren met Thomas Crombez over Roger Vitrac, diens stuk Victor ou les enfants au pouvoir en Antonin Artaud, de regisseur van de première van het stuk op kerstavond 1928. Het voorgesprek begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Kaartjes voor de voorstelling koopt u hier.

Crombez is kenner van het werk van Artaud en diens Theater der wreedheid, en heeft in zijn Artaud-studies o.a. het werk van Artaud's vriend Vitrac besproken. Welke theater- en kunstopvattingen hadden Vitrac en Artaud? Ze gingen met Victor of de kinderen aan de macht een parodie ontwikkelen op de populaire boulevardkomedies die in die tijd aan het lopende band werden geproduceerd. Maar wat zijn de kenmerken van een vaudeville-stuk en hoe gingen de Franse avant-gardisten en theaterhervormers die in de praktijk parodiëren?  Welke kenmerken van het surrealisme zijn in het stuk aan te wijzen? Welke rol speelt de taal daarin? In hoeverre zien we de invloed van Artauds anti-theater terug in Victor of de kinderen aan de macht? 

Welke betekenis heeft het surrealistische stuk van Vitrac in de toneelgeschiedenis, en waarom wordt het nu nog nauwelijks opgevoerd? Kunnen we het stuk nog maar enkel historisch bekijken of waarin zit de mogelijke actualiteitswaarde van deze maatschappijkritische satire?

 

Thomas Crombez (1978) doceert kunstfilosofie, theatergeschiedenis en performance aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en aan Sint Lucas Antwerpen. Hij promoveerde in 2006 tot doctor in de Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Crombez publiceert regelmatig over theater, avant-garde en performance art en massatheater in wetenschappelijke en culturele tijdschriften. Recente boeken van Thomas Crombez zijn Het Antitheater van Antonin Artaud ( 2008), Arm theater in een gouden tijd (2014) en De moord op de kunst (2016). Hij schreef samen met andere auteurs Theater. Een westerse geschiedenis (2015). Crombez is de oprichter van uitgeverij en ontwerpstudio Letterwerk waar vorige maand o.a. Brief aan d'Alembert over theater van Jean-Jacques Rousseau verscheen. 

 

 

Manja te gast bij RTV Diemen

Op zaterdagochtend is Manja Topper​ om 11.15 uur te gast in het radioprogramma Vrienden van Diemen van RTV Diemen om te praten over Victor of de kinderen aan de macht. Op woensdag 8 november is de voorstelling te zien in Theater de Omval in Diemen om 20.30 uur. Om 19.30 uur geeft Florian Hellwig ook een gratis inleiding op de voorstelling. Luister hier live naar het interview.

 

 

Manja bij Omroep Flevoland

Vandaag om 13.10 uur is Manja Topper live in de uitzending van Omroep Flevoland om te vertellen over Victor of de kinderen aan de macht, zaterdag a.s. om 20.30 uur in Corrosia Theater, Expo & Film in Almere. Luister hier live: www.omroepflevoland.nl 

 

 

Victor gaat het land in

victor

Na een geweldige week in Amsterdam en een uitverkochte Belgische première bij NTGent, gaat Victor nu het land in. 4/11 staan we in Corrosia Theater, Expo & Film in Almere, woensdag 15/11 in de Theater De NWE Vorst in Tilburg, do 16 en vr 17/11 in Oostblok in Amsterdam en zaterdag 18/11 in Monty Kultuurfaktorij Antwerpen. Wees welkom!

 

 

Manja te gast bij het radioprogramma Theatermakers op StadsFM

Manja Topper is vanmiddag tussen 15 en 16 uur te gast bij het radioprogramma Theatermakers op StadsFM om te praten over Victor of de kinderen aan de macht. Terugluisteren kan hier.

 

 

Scenefoto's!

Scenefoto's!

Sanne Peper maakte weer prachtige scènefoto's voor ons van Victor of de kinderen aan de macht. 

 

 

 

 

Inspiratie 4

Inspiratie 4

 

 

 

Inspiratie 3

Inspiratie 3

 

 

 

Inspiratie 2

 

 

 

Inspiratie 1

 

 

 

Gesneuvelde tekst

ANTOINE Het vrouwtjelief raakt zich aan maar het fruit is al vergaan

Lange gegeneerde stilte.

GENERAAL En we hadden zo'n plezier!

En nu stromen opeens de waterlanders, terwijl de kinderen toch zo lief zijn! Kom, laat het feest doorgaan.

EMILIE U heeft gelijk, generaal. Alstublieft, een glas champagne.

GENERAAL Graag, maar ik wil niet alleen drinken. Charles, hoppa, daar ga je.

CHARLES Daar zeg ik geen nee tegen.

GENERAAL Victor, kom eens bij me. Wat zou je het liefst willen voor je verjaardag. Omdat je negen geworden bent. Wat zou je het aller-allerliefste willen? Hè, zeg het maar ...

VICTOR Wat ik maar wil, generaal? Echt waar? Belooft u het?

GENERAAL Wat je maar wilt. Op m’n militaire erewoord.

VICTOR Nou! Ik wil graag hop paardje hop paardje op u rijden.

GENERAAL Wat?

VICTOR Ja, net als Hendrik de Vierde. U gaat op handen en knieën zitten, ik klim op mijn knol en we rijden om de tafel heen. En laat ze maar kloppen, we doen niemand open. De gezanten van de Spaanse koning kunnen wachten tot ze een ons wegen.

ESTHER Ja, ja, ja, leuk, leuk!

CHARLES Victor! Het is dom en vernederend wat je vraagt. Ik vind het niet goed.

VICTOR U heeft het beloofd, generaal. U heeft uw militaire erewoord gegeven.

EMILIE Dit is onacceptabel. Vraag iets anders. Victor, kom op!

GENERAAL Maar ik vind het erg leuk gevonden van hem. Natuurlijk hou ik me aan m'n woord, Victor. Hup, te paard! Hij neuriet een militair lied.

CHARLES Voor de laatste keer. Ik verbied het je, Victor.

VICTOR U heeft me toch uw militaire erewoord gegeven, generaal?

GENERAAL Laat maar, Charles. Ik heb mijn woord gegeven en dat houd ik, met plezier zelfs, als ik Victor daardoor smaak voor het soldatenleven kan bijbrengen. Eh! Lieve Emilie, wat z'n lengte betreft is het al een cavalerist. En nog pas negen, denk eens  in.

VICTOR roept de generaal, die op handen en knieën zit

Hop paardje hop

Lekker rijden lekker rijden

De generaal komt naar Victor toe.Deze pakt hem bij zijn tressen alsof het leidsels zijn. De generaal speelt mee en doet alsof hij een paard is. Hij hinnikt, briest, steigert etc. Victor brengt het paard tot bedaren.

Ho,  ho, achteruit, achteruit!

Hij geeft hem een klontje uit zijn hand. Het paard wordt rustig, Victor bestijgt het.

Hu, hu!

Iedereen kijkt gegeneerd toe, behalve Esther die het geweldig vindt.

Stapvoets, stapvoets, stapvoets. Zó. In draf!

Hij liefkoost hem met zijn hand.

In galop, in galop, in galop!

 Hij geeft het paard de sporen.

 

 

 

De generaal is er klaar voor....

generaal

 

 

 

Je kan maar beter komen kijken...Victor of de kinderen aan de macht, te zien vanaf 24 oktober!

 

 

 

Technici

Technici

 

 

 

tecnhiek

Dit zijn Michael en Elmar, onze fantastische technici. Momenteel zijn ze druk met de laatste loodjes in de Toneelmakerij waar de montage van de voorstelling plaatsvindt. De kostuums zijn gekocht, het decor is bijna af. Komende zondag verhuizen ze alles naar Frascati voor de allereerste voorstelling op dinsdag a.s. Klik hier voor kaartjes en meer info.

 

 

 

 

Voorgesprek in Gent met Lieven de Cauter

lieven de cauter

Is het hoofdpersonage van het stuk van Roger Vitrac nu eigenlijk een opstandige rebel tegen de heersende orde of een ik-bedrijf? Is Victor consument of non-conformist? Zegeviert het individualisme of het idealisme? Dramaturg Florian Hellwig gaat voorafgaand aan Victor of de kinderen aan de macht bij NTGent op zaterdag 28 oktober een contextgesprek voeren met cultuurfilosoof Lieven De Cauter over het neoliberalisme, de heersende ideologie die zich niet als ideologie presenteert.

Toegang gratis, aanvang 19.15 uur. Klik hier voor meer informatie en tickets voor de voorstelling

De Franse filosoof Michel Foucault typeerde het neoliberalisme al in de late jaren zeventig als iets dat iedereen benadert als bedrijf. De almachtige markt beheerst onze levens in toenemende mate, heeft het verzet gebroken en het lijkt alsof we uit de geschiedenis zijn gevallen. De mens beschouwt zichzelf als een eigen ontwerp en project, en de kunstenaar is tot ondernemer verworden. We zijn allemaal ons eigen ik-bedrijf geworden.

Ook onze taal is doordrongen van het neoliberale gedachtegoed. Mede naar aanleiding van het 'Klein lexicon van het managementjargon', dat De Cauter vorig jaar samen met Rudi Laermans en Karel Vanhaesebrouck publiceerde, zal het gesprek gaan over wat het neoliberalisme kenmerkt, en de vraag hoe onze taal is verworden tot een nieuwe newspeak en tot een uitdrukking is geworden van de dwang die de consumptiemaatschappij tegenwoordig op ons uitoefent. Volgens Foucault worden de heersende machtsopvattingen uitgedrukt in taal. Maar hoe kunnen we tegengeluiden formuleren? Welke rol kunnen bijvoorbeeld de kunstenaars innemen bij het herdefiniëren van begrippen? 

Lieven De Cauter (1959) is een Belgische cultuurfilosoof, kunsthistoricus, politieke activist, dichter en docent. Hij promoveerde in de jaren negentig op het werk van de Duitse filosoof Walter Benjamin. De Cauterdoceert aan diverse universiteiten en instituten in België en Nederland, o.a. cultuurfilosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de mediaschool RICTS in Brussel. Hij publiceerde sinds 1991 een reeks boeken op het gebied van de filosofie en de architectuur, o.a. Archeologie van de kick. Over moderne ervaringshonger (1995/2009), De capsulaire beschaving. Over de stad in het tijdperk van angst (2004), De alledaagse apocalyps. Van Nine Eleven tot de Arabische Lente (2013), Metamoderniteit voor beginners. Filosofische memo's voor het nieuwe millennium (2015).

 

 

 

Nog 8 nachtjes slapen...

Nog 8 nachtjes slapen...

 

 

 

decor

 

 

 

Nog meer kostuums...

kostuums

 

 

 

Kostuums uitzoeken

 

 

 

Poster in de stad

poster

 

 

 

Ideetjes

Ideetjes

 

 

 

Ideetjes

 

 

 

Teaser Victor of de kinderen aan de macht

 

 

 

Louis in Parijs

Louis in Parijs

 

 

 

Louis in Parijs

 

 

 

Louis in Parijs

 

 

 

Louis in Parijs

 

 

 

Louis in Parijs

 

 

 

Victor in de 360 magazine

Victor in de 360 magazine

 

 

 

Inspiratie 2: Roland Topor

Inspiratie 2: Roland Topor

 

 

 

inspiratie

 

 

 

inspiratie

 

 

 

Inspiratie 1: Louis Buñuel

inspiratie

 

 

 

Foto én film shoot voor Victor

Foto én film shoot voor Victor

 

 

 

Foto én film shoot voor Victor

 

 

 

Poster door Kuno Bakker

Poster door Kuno Bakker

 

 

 

Tekstrepetitie

Tekstrepetitie

 

 

 

tekstrepetitie

 

 

 

De eerste vondsten voor Victor of de kinderen aan de macht

De eerste vondsten voor Victor of de kinderen aan de macht

Contextprogramma bij Victor of de kinderen aan de macht

Wij hebben Florian Hellwig, dramaturg, programmamaker en docent Dramaturgie, Theatergeschiedenis en Cultuurgeschiedenis in Amsterdam en Utrecht, gevraagd om een contextprogramma te organiseren bij Victor of de kinderen aan de macht. Het contextprogramma bestaat net als bij Volpone uit voorgesprekken met gasten, inleidingen en nagesprekken:

28 oktober in Gent: een voorgesprek met Lieven de Cauter o.l.v. Florian Hellwig
8 november in Diemen: een inleiding door Florian Hellwig
15 november Tilburg: een inleiding door Florian Hellwig
18 november in Antwerpen: een voorgesprek met Thomas Crombez o.l.v. Florian Hellwig
12 december in Den Haag: een inleiding door Florian Hellwig
21 december in Haarlem: een inleiding door Florian Hellwig 
22 december in Haarlem: een inleiding door Florian Hellwig
3 januari in Rotterdam: een mini-colleged door Eva Rovers
6 januari in Eindhoven: een inleiding door Florian Hellwig
9 januari in Groningen: een voorgesprek met Thijs Lijster o.l.v. Florian Hellwig
25 januari in Amsterdam voorgesprek met Eva Rovers o.l.v. Florian Hellwig
26 januari in Amsterdam: een voorgesprek met Stine Jensen en Frank Meester  o.l.v. Florian Hellwig
27 januari in Amsterdam: een voorgesprek met Daan Roovers o.l.v. Florian Hellwig

 

 

 

 

 

Road trip naar Antwerpen

antwerpen

Vandaag reisden de spelers, gewapend met bloemen, naar Antwerpen om de erudiete Thomas Crombez te ontmoeten die ze verder inwijdde in de woeste wereld van Vitrac en Artaud. Thomas Crombez gaat voorafgaand aan de voorstelling in Antwerpen (18 november) in gesprek met Florian Hellwig. 

 

 

 

Artaud en Vitrac

Artaud en Vitrac

 

 

 

The pumpkin president van Mark Ryden

The pumpkin president van Mark Ryden

 

 

 

victor2

 

 

 

victor1

di 24 tm vr 27 oktober Frascati, Amsterdam • tickets

za 28 oktober NTGent, Gent • tickets

za 4 november Corrosia Theater, Expo en Film, Almere • tickets

wo 8 november Theater de Omval, Diemen • tickets

wo 15 november De NWE Vorst, Tilburg • tickets

do 16, vr 17 november Oostblok, Amsterdam • tickets

za 18 november Monty, Antwerpen • tickets

di 12 december Het Nationale Theater, Den Haag • tickets

wo 20 december De Griffioen, Amstelveen • tickets

do 21, vr 22 december Toneelschuur, Haarlem • tickets

wo 3 januari Theater Rotterdam, Rotterdam • tickets

vr 5 januari Theater Bouwkunde, Deventer • tickets

za 6 januari Natlab, Eindhoven • tickets

di 9 januari Grand Theatre, Groningen • tickets

vr 12, za 13 januari kc nOna, Mechelen • tickets

do 18 tm za 20 januari Theater Kikker, Utrecht • tickets

do 25 t/m za 27 januari Frascati, Amsterdam • tickets